Koorti 4, Tallinn

Teostatud tööd:

Fassaadi soojustamine ja plaadiga katmine