.

Vanakuu 1 ja Tähistaeva 10, Tallinn

Teostatud tööd:

Fassaadi soojsutamine ja krohvimine