Vanakuu 3 ja 5, Tallinn

Teostatud tööd:

Fassaadi soojustamine ja krohvimine