Fassaaditööd

fassaadi soojustamine

Fassaadi krohvimine

– fassaadi puiduga katmine

– fassaadi kiviga katmine

– fassaadi plaadiga katmine

Katuse ehitamine

lamekatuse ehitamine

– kivikatuse ehitamine

– plekk-katuse ehitamine

Rõdude renoveerimine

– betoonist rõdude renoveerimine

– rõdude krohvimine

– rõdude pahteldamine

– rõdude kruntimine

– rõdude värvimine

Paneelmajade vuukide hermetiseerimine ja soojustamine

Kompleksrenoveerimine

– välispiirete soojustamine ja viimistlemine

– avatäidete (uksed, aknad) vahetamine

– kütesüsteemi renoveerimine

– ventilatsioonisüsteemi renoveerimine

– vee- ja kanalisatsiooni renoveerimine

.

FASSAADID


Teostame fassaadi soojustamist, krohvimist, puiduga, kiviga ja/või plaadiga katmist

KATUSED


Ehitame lame-, kivi- ja plekk-katuseid, uued vihmaveesüsteemid ja katusetarvikud

KOMPLEKSRENOVEERIMISED


Pakume välispiirete soojustamist, küttesüsteemi renoveerimist, soojustagastusega ventilatsiooni ehitamist ning avatäidete vahetamist